Gedragscode Sociale Media

Gedragscode sociale media SV Meteoor

(Facebook, Instagram, Twitter)

Sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter bieden de mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op onze vereniging. Daarnaast kan het een positieve bijdrage leveren voor het imago van onze club.

Het is belangrijk te weten dat je met berichten op sociale media (onbewust) het imago ook kunt schaden. SV Meteoor Veendam vertrouwt erop dat de beheerders van de sociale media accounts van SV Meteoor verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om hier richtlijnen voor te bieden.

Algemene uitgangspunten

Als badmintonvereniging zien we de meerwaarde in van sociale media en vinden we het belangrijk deel te nemen in de online conversaties.

SV Meteoor Veendam wijst zijn leden en beheerders van de sociale media accounts op hun verantwoordelijkheid.

Sociale media voor de vereniging

De sociale media accounts van SV Meteoor mogen worden ingezet om kennis en informatie te delen met onze leden en andere geïnteresseerden.

Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren.

Het is niet toegestaan seksistische of racistische uitingen te publiceren.

Bij twijfel of de informatie juist is wordt dit eerst gecontroleerd bij de juiste persoon.

Als accountbeheerder is het belangrijk om bewust te zijn dat de gepubliceerde berichten voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van een bericht.

In geval een online discussie dreigt te ontsporen dient de accountbeheerder contact op te nemen met het bestuur van SV Meteoor Veendam

De gebruikers van de sociale media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op het internet.

Indien er foutieve berichten worden geplaatst, geef fouten toe en bied excuses aan wanneer nodig.

Spreek respectvol over andere mensen.

Respecteer copyright. Gebruik geen logo's, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming.

Controleer reacties van de volgers en zorg ervoor dat ze net zo correct en respectvol zijn als je eigen bijdrage.

Plaats geen dingen waardoor je zelf of onze vereniging in de verlegenheid kan worden gebracht.

voor verhuur van kamers en appartementen