Kosten per jaar

Voor het lidmaatschap zijn de volgende kosten verschuldigd: 

Bondscontributie;

 

junioren t/m 17 jaar

senioren

Entreegeld (eenmalig)

€ 15,-

€ 15,-

Verenigingscontributie 

€ 99,20

€ 128,40

Bondsbijdrage 

€ 10,65

€ 10,65

                                     

 

 Competitie

junioren competitie

senioren competitie

   

Competitiebijdrage (als je competitie speelt)

Speel je DDW

Doe je mee in de seniorencompetitie

Mannencompetitie

 € 60,-

 

 

€ 70,- 

€ 70,-

€ 80,-

 

€ 70,- 

Verentoeslag voor spelers die competitie spelen met veren shuttles

€ 40,-

€ 45,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vereniging kent een reductieregeling voor gezinnen en samenwonenden. Deze bedraagt 10 tot 30% korting, afhankelijk van het aantal gezinsleden dat lid is.

Wanneer je na het lezen van bovenstaande besluit lid te worden van SV Meteoor, dan gelden de volgende regels:

Het lidmaatschap kan ingaan op iedere eerste dag van de maand maar alleen eindigen op 30 juni. Het verenigingsjaar loopt n.l. van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap dient 6 weken voor het verlopen van het verenigingsjaar (dus voor 15 mei) schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij het secretariaat en is alleen geldig wanneer een bevestiging per brief of e-mail is ontvangen.

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.

Deze regels zijn afgeleid uit de statuten van de vereniging. Deze zijn ter inzage verkrijgbaar bij het secretariaat.

voor verhuur van kamers en appartementen